DIE STRAFREGTELIKE AANSPREEKLIKHEID VAN MAATSKAPPYE: ‘N VERGELYKENDE ONTLEDING VAN DIE KORPORATIEWE KULTUUR LEERSTUK BINNE DIE SUID-AFRIKAANSE KONTEKS

  • Nandi Pretorius Universiteit van Stellenbosch

Abstract

“Did you ever expect a corporation to have a conscience when it has no soul to be damned and no body to be kicked?â€Hierdie aanhaling van Lord Chancellor Edward Thurlow bied 'n akkurate illustrasie van die probleem wat die oplegging van strafregtelike aanspreeklikheid in die konteks van maatskappye, as aparte regspersoon, kniehalter.  Dit is in meeste gevalle onproblematies om die vereisde handelingselement van 'n misdryf aan 'n maatskappy toe te reken. Dit is eerder die toekenning van die nodige skuldelement wat 'n struikelblok daarstel. Oor die algemeen ontstaan hierdie probleem op grond van die afwesigheid van 'n koherente skakel tussen die bewussyn van die samevoegende individue wat die maatskappy vorm en die maatskappy as aparte regsentiteit.  Die tradisionele benaderings wat tot op hede in meeste jurisdiksies toepassing vind, bied slegs beperkte remedies vir hierdie onreg.
Published
2019-11-20
Issue
Section
Articles